33778508(+98)

apa@kgut.ac.ir

;

محصولات مرکز آپا کرمان

مرکز تخصصی آپا دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان با توجه به نیاز کشور به تجهیزات و سامانه‌های امنیتی؛ همواره تحقیق و توسعه این سامانه ها را در دستور کار خود قرار داده است.

بررسی وجود آسیب پذیری Bluekeep

CVE-2019-0708 مربوط به یک آسیب پذیری اجرای کد از راه دور در سرویس¬های RDP است. که در آن یک مهاجم احراز هویت نشده با استفاده از RDP به سیستم هدف متصل می¬شود و درخواست¬های خاصی را ارسال می¬کند. این آسیب پذیری قبل از احراز هویت است و نیازی به تعامل کاربر ندارد. مهاجمی که با موفقیت از این آسیب پذیری سوء استفاده کند می¬تواند کد دلخواه را در سیستم هدف اجرا کند.


جهت بررسی وجود این آسیب پذیری هم اکنون میتوانید از سرویس مرکز آپا کرمان استفاده نمایید.

;